Tài khoản bong88 bị khóa | Cách mở khóa tài khoản bong88

Nguyên nhân bong88 bị khóa

  • Tài khoản bong88 bị khóa là do người dùng nhiều lần nhập sai mật khẩu bong88 thì bong88 sẽ tự động khóa tài khoản của người dùng nhằm mục đích bảo mật tài khoản bong88, ngăn không cho người khác dò tìm mật khẩu.
  • Tài khoản bong88 chưa nạp tiền và hết thời hạn dùng thử.
  • Sau 2 tháng không thực hiện giao dịch nạp tiền (đối với tài khoản bong88 đã nạp và có số điểm bằng 0).

vao bong88, link vao bong88

Cách mở khóa tài khoản bong88

vao bong88, link vao bong88

  • Đối với nhập sai mật khẩu: liên hệ với nhân viên bong88 thông báo tài khoản bong88 bị khóa, nhân viên bong88 sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin: họ tên, số điện thoại, tên truy cập. Sau khi xác thực thành công, tài khoản khoản bong88 của bạn sẽ được kích hoạt lại.
  • Đối với tài khoản chưa nạp tiền: bạn vui lòng nạp tiền vào bong88, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.
  • Đối với tài khoản lâu không sử dụng: bạn cũng nạp tiền vào để tài khoản của bạn được kích hoạt lại.
.
.
.
.